Algemene voorwaarden

Wettelijke verplichte mededeling
Een bestelling door een consument via deze website leidt tot een koop op afstand volgens artikel 6:230m tot en met 6:23s van het Burgerlijk Wetboek.
De overeenkomst komt na bestelling tot stand zodra Leisurelands Exploitatie B.V. de bestelling en de prijs aan de consument heeft bevestigd.
Na betaling van de prijs wordt de bestelde zaak binnen de gestelde leveringstermijn (verwerkingstijd) door Leisurelands Exploitatie B.V. aan Post NL aangeboden.

Verwerkingstijd
De levertijd tijdens de voorverkoopactie is als volgt: bestellingen die voor 19 april 2020 zijn ontvangen en betaald, worden uiterlijk 24 april 2020 toegestuurd met Post NL.
Vanaf 19 april 2020 is de levertijd circa vijf dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.

Versturen voor eigen risico
De parkeerpassen worden na betaling per post (Post NL) aan u verzonden. Verzending geschiedt voor eigen risico. Indien u wilt dat Leisurelands de pas aangetekend verstuurt, betaalt u € 9,50 verzendkosten en kunt u dit bij uw bestelling aangeven.

Verlies en diefstal van uw parkeerpas
Het is niet mogelijk om aangeschafte parkeerpassen te blokkeren. Verlies of diefstal van uw parkeerpas is daarom altijd voor uw eigen risico.
Gedurende 14 dagen na de ontvangst van het product heeft de consument het recht de koop op afstand te ontbinden overeenkomstig artikel 6:230m lid 1 Burgerlijk Wetboek, mits het geleverde product in originele onbeschadigde staat en verpakking binnen 14 dagen na ontbinding wordt geretourneerd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument overeenkomstig artikel 6:230s lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Geldigheid
De parkeerpas is geldig vanaf het moment van ontvangst, niet vanaf het moment van betaling. Parkeerpassen die tijdens de voorverkoopactie zijn gekocht, zijn geldig vanaf 1 mei.
Parkeerpassen die tijdens de laagseizoenactie zijn gekocht, zijn geldig vanaf 1 oktober. Of indien na 1 oktober besteld vanaf het moment van ontvangst.

Parkeer- en trailerpassen per 1 mei 2020 strikt persoonlijk
Vanaf 1 mei 2020 geldt dat het gebruik van alle parkeer- en trailerpassen een strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, recht is. Dit houdt in dat de parkeer- en trailerpassen op geen enkele wijze mogen worden gebruikt door of ten behoeve van derden, zoals bezoekers of gasten.
Het voorgeschreven persoonlijke gebruik en het verbod tot gebruik door of ten behoeve van derden geldt voor parkeer- en trailerpassen die zijn gekocht bij Leisurelands of via derden, dit wil zeggen: via de webshop, een verkooppunt (de beheerder), op rekening of anderszins, maar geldt ook voor de gratis ‘zakelijke’ passen, die door Leisurelands ten behoeve van de ontsluiting van gevestigde ondernemingen zijn verstrekt.
Elk gebruik, anders dan het voorgeschreven persoonlijke gebruik, gebeurt bij eerste overtreding op straffe van een terstond opeisbare boete van € 1.000,00, verschuldigd door de persoonlijk gerechtigde. Bij elke vervolgovertreding kan de dan verschuldigde boete telkens worden verhoogd met 25 %. De boete laat onverlet het recht op verhaal van geleden schade / gederfde winst.

Beschadiging parkeerpas (géén gaten maken of anderszins beschadigen)
De parkeerpassen zijn binnenin voorzien van een onzichtbare chip en bijbehorende 'antennes'. De parkeerpas kan door middel van het maken van een gaatje (wat nog wel eens gebeurde om er een touwtje aan vast te maken) beschadigen en onbruikbaar worden. Leisurelands raadt ten zeerste af gaten in de parkeerpas te maken of de parkeerpas of andere wijze te bewerken. Bij (opzettelijke) beschadiging en daardoor het onbruikbaar maken van de parkeerpas wordt geen nieuwe parkeerpas verstrekt.

Parkeren tijdens evenementen
Leisurelands is bevoegd een recreatiegebied één of meerdere dagen af te sluiten voor dagrecreatie in verband met de veiligheid tijdens grootschalige evenementen. De (trailer)parkeerpas is dan niet geldig voor dat recreatiegebied, gebruik op een ander recreatiegebied van Leisurelands waar de (trailer)parkeerpas geldig is, is wel mogelijk. Op leisurelands.nl/evenementen staat een overzicht van de publieksevenementen. Indien een recreatiegebied wordt afgesloten wordt dit enkele weken van tevoren gecommuniceerd via leisurelands.nl/nieuws/. De afsluiting ten behoeve van evenementen geeft geen enkel recht op vergoeding of schadeloosstelling of anderszins.